Tarieven

Sa-Net expertise heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars in de Achterhoek. Dit betekent dat met een verwijsbrief van de huisarts, de consulten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Houd u daarbij wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico. De behandeling van sommige problematiek wordt niet vergoed door de verzekeraar of enkel vanuit de aanvullende verzekering. Aan de hand van de verwijsbrief kunt u bij Sa-Net daarover meer informatie krijgen of uw verzekeraar kan u hierover meer duidelijkheid geven. Wanneer er eerst een (telefonische) screening plaatsvindt dan wordt deze niet in rekening gebracht. De declaraties van consulten (intake/diagnostiek en behandeling) worden door Sa-Net expertise rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.
Ook kan Sa-Net expertise behandeling vanuit de Jeugdwet bieden. Er zijn contracten met alle Achterhoekse Gemeenten. Voor de behandeling in de Jeugdwet geldt een beperkte beschikbaarheid, voorafgaand aan de aanmelding is overleg noodzakelijk. Neemt u daarvoor contact op door middel van het contactformulier.

Het is ook mogelijk om u zonder verwijsbrief aan te melden. In dat geval kunt u de kosten niet declareren bij de zorgverzekeraar. Het tarief per consult is € 95,00 per uur. Het kennismakingsgesprek is gratis. Bij afzegging binnen 24 uur voor het geplande gesprek of wanneer u niet op de afspraak komt, ontvangt u een factuur van € 47,50. Een no-show factuur kan niet bij de verzekeraar worden ingediend.