Over ons

Mijn naam is Netty Kramer, geregistreerd GZ-psycholoog, sinds 1994 ben ik afgestudeerd orthopedagoog en altijd werkzaam in de zorg geweest. Vanaf 2008 ben ik oprichter van Sa-Net expertise. We werken momenteel bij Sa-Net expertise met meerdere GZ-psychologen, ieder met haar eigen specifieke kennis.

Binnen Sa-Net expertise is er veel kennis en kunde over de communicatie met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Uiteraard wordt er gewerkt met de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in de GGZ zorgstandaarden. Voor mensen met ZB/LVB gelden namelijk precies dezelfde kwaliteitsstandaarden en protocollen als voor mensen zonder deze beperking. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de theoretische onderbouwing uit de cognitieve gedragstherapie. In de afgelopen jaren is een toename aan studies naar de effectiviteit van verschillende behandelvormen van uiteenlopende psychiatrische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking te zien. Een groot deel van deze onderzoeken is gedaan naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij uiteenlopende psychiatrische stoornissen.

De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat CGT een effectieve behandeling is bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. Toch zijn er nog weinig geprotocolleerde behandelingen beschreven voor deze specifieke doelgroep. De vraag hiernaar is groot. Om in deze behoefte te voorzien zijn met subsidies meerdere CGT-protocollen ontwikkeld. Hier wordt ook door Sa-Net gebruik van gemaakt. Niet alle protocollen zijn nog wetenschappelijk onderzocht op effectiviteit, we volgen het onderzoek daarnaar nauwgezet. Het streven is om maatwerk te bieden: we volgen de kwaliteitsstandaarden, aangepast aan de situatie van de cliënt.

Vooral willen we dat u zich begrepen voelt, het gesprek in heldere is taal en u een persoonlijke manier van met elkaar omgaan zult ervaren. Laat u daarom niet afschrikken door de (te) ingewikkelde tekst hierboven, we nodigen u uit om contact op te nemen zodat we in een (telefonisch) gesprek meer kunnen vertellen.

Kernwaarden

Het team Professie en Behandeling van Sa-Net woonzorg maakt deel uit van het expertise netwerk van Sa-Net expertise.