Werkwijze

Wat kunt u verwachten van een kortdurende generalistische behandeling? Samen met u wordt uw (hulp)vraag opgesteld en de behandeldoelen waaraan u wilt werken. Ook wordt een tijdspad met u afgesproken. We werken aan uw eigen kracht zodat u zo snel mogelijk zelf verder kan. Wanneer u daarbij graag een voor u belangrijk persoon wilt betrekken dan kan dat natuurlijk. U als mens staat centraal; wat zijn uw uitdagingen, wat vindt u belangrijk vindt en wat wilt u bereiken.

​De hulpvraag en concrete behandeldoelen gaan vaak over specifieke dingen die je niet meer of juist wel wilt kunnen doen of ervaren. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen werken we er samen aan dat u zelfstandig weer verder kan. Dat gebeurt stapsgewijs. Daarbij worden u handvatten geboden en ook wordt gekeken hoe uw omgeving hierbij kan helpen.

Tijdens de gesprekken wordt veelal gebruik gemaakt van communicatie in woord en beeld: tekenen of ander beeldend materiaal. Daarmee kunnen we ook de check doen of we elkaar goed begrepen hebben. Naast gesprekken is er de mogelijkheid om via E-health (online mogelijkheden) behandelingen uit te voeren of te ondersteunen. Binnen E-health kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van e-healthmodules, online oefeningen en beeldbellen. Hierbij streef ik altijd naar maatwerk en goede afstemming met u, de cliënt. Ook wanneer u geen toegang hebt tot het internet is het mogelijk om thuis oefeningen te doen.

Regelmatig wordt geëvalueerd of we op de goede weg zitten. Zo nodig worden gemaakte keuzes bijgesteld. Daarbij is het ook belangrijk dat u weet hoeveel tijd de behandeling ongeveer van u vraagt. Aan het begin van uw behandeling wordt daarom een tijdspad met u afgesproken. In de regel telt een behandeltraject voor volwassenen van ongeveer 540 minuten aan 'consulttijd' - dat is de tijd die u direct met de behandelaar in contact bent (digitaal of op locatie). Soms is een langere behandeling nodig, bijvoorbeeld als u meerdere klachten heeft die met elkaar samenhangen - ook dan kunnen we vooraf al inschatten hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren. Over de duur per consult worden met u afspraken gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vaker en korter wilt praten.

Persoonlijk – Professioneel – Perspectief

Zoals op de startpagina te lezen heeft Sa-Net Expertise drie belangrijke kernwaarden: Persoonlijk – Professioneel - Perspectief. De uitleg over de werkwijze zoals u hierboven kunt lezen is vooral een uitleg die gaat over het behandelaanbod: onze professie. Sa-Net Expertise is een praktijk met geringe omvang. Juist dan is het belangrijk dat u zich goed voelt bij de werkwijze. Het gaat om uw perspectief op verbetering en vooral om uw vertrouwen dat dit behandelaanbod daaraan kan bijdragen. Sa-Net Expertise staat voor de kwaliteit van de behandeling en is hier op aanspreekbaar. Uw persoonlijke beleving over de werkwijze en het vertrouwen “dat het mede hierdoor wel opknapt”, is van het grootste belang. U kunt dit altijd bespreekbaar maken.

​Blijkt dat u toch niet goed genoeg geholpen kunt worden? Dan bespreken we dat en verwijzen we u naar een behandeling die beter is afgestemd op uw vraag.

Werkwijze

"​De spreektaal in de praktijk is Nederlands, maar Achterhoeks verstaan we goed!"