Homepage

Wanneer u naar een psycholoog wordt doorverwezen dan is dit vaak omdat u al langer psychische klachten heeft. U bent bijvoorbeeld somber, of u voelt u opgejaagd. Een doorverwijzing van de huisarts naar de psycholoog is vaak omdat “het niet opknapt”. Dit maakt dat veel mensen de drempel voor psychologische behandeling als hoog ervaren of als falen zien. Dit is echt niet nodig! Psychische problemen vragen aandacht en behandeling om de last die u hiervan ondervindt te verminderen.

Kernwaarden

Sa-Net expertise streeft drie belangrijke waarden na: Persoonlijk – Professioneel- Perspectief

Persoonlijk
U hebt uw eigen verhaal en uw eigen doel. Daar wordt naar geluisterd en samen met u wordt hieraan gewerkt. Er wordt de tijd genomen voor uw verhaal.

Professioneel
Er wordt gewerkt met behandelmethoden die effectief gebleken zijn. Helder en begrijpelijk wordt hierover uitleg gegeven. Sa-Net expertise werkt samen met een professioneel netwerk. Mede door de contracten met de zorgverzekeraars voldoet Sa-Net expertise aan de eisen die de gesteld worden aan een professionele zorgaanbieder.

Perspectief
Naar een psycholoog gaan betekent voor u hard werken: het kost tijd, nadenken, “huiswerk” maken en adviezen opvolgen. Als u naar een psycholoog gaat dan wilt u graag dat het beter met u gaat, daar gaan we ons maximaal voor inspannen.

Kernwaarden

Het team Professie en Behandeling van Sa-Net woonzorg maakt deel uit van het expertise netwerk van Sa-Net expertise.